HAKKIMIZDA

ESTEK Faaliyetlerinde amaç, sunduğu hizmetler, Ar-Ge İnovasyonlarında ileri teknoloji seviyesinde firma üretim faaliyetlerini desteklemek, bu desteklerle girişimciye güvenli bir gelecek kazandırmak, firma ve ülke ekonomisine faydaları olan bir süreklilik sağlamaktır.

Misyon                                    

“Proje ortaklarımızın  birlikteliğinde, ülkemizin ekonomisine ve yaşam  standardına değer katacak, her zaman daha iyisi ve daha yenisine doğru teknolojik yeniliklerin merkezi olmak”

Bilginin topluma katkı sürecinin hızlanması için faydalı olabilmek, ülkemiz Arge İnovasyon döngüsüne katkıda bulunmak üniversite sanayi işbirliğini sağlamak, üniversiteden ilköğretim kurumlarına kadar iletişim sağlayıp çocuklarımıza geleceğin farkındalığını aşılamak, akademik projelerde ve çalışmalarda ekonomik değerlere sahip ileri teknoloji ürünleri çıkarmasını sağlamaktır.

Vizyon

Hayallerin fikirlere dönüştüğü, fikirlerin yararlı ve ekonomik değeri yüksek projeleri kazandırdığı, sektöründe lider bir kuruluş olmak.

Ülkemiz ekonomisine faydalı, ekolojik ve ekonomik açıdan zaruri sıkıntılara çözüm sağlayan  kusursuz Arge Merkezlerinin adresi olmak

Sektöründe kuruluş amacı ve işletme prensipleriyle örnek bir kuruluş olmak,

Ulusal Uluslararası alanda bilinen aranılan saygın bir marka olmak

Hayalleri fikirlere, Fikirleri projeye, projeyi ürüne ve ekonomik değerlere dönüştürmek.

Politika Beyanı

Kuruluş amacı, Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) merkezli faaliyetlere yönelik bir döngü oluşturmaktır. ESTEK ülkemize projeleriyle ekonomik ve ekolojik alanda yararlı Ar-Ge bölümlerinin kurulmasını sağlamaktır. Sektöre gerekli olan fiziki alt yapı düzenini sağlar, katılımda bulunmak isteyenlere gerekli olguları hazırlar, faaliyetleri ve projelerinin yerel ve ulusal sanayi ile entegrasyonunu kurar, teknolojik, ekonomik ve sosyal yararlar içeren  her türlü oluşum ve etkinliklerin düzenli bir şekilde sürdürülmesi çalışmalarını yürütür. ESTEK Faaliyetleri içerisinde tüm katılımcıları; paydaşlarına, taraflarına, tahmin edilenin üzerinde, yasal, kamusal ve teknik düzenlemelere, iş mükemmelliği, insan sağlığı ve güvenliği ile çevre sağlığı ve güvenliği gereklerine uygun kaliteli hizmetler sunar. ESTEK bünyesindeki her birey için güvenli bir çalışma alanı, daha yeşil ve kirlerinden arınmış temiz bir çevreyi taahhüt eder.

   ESTEK MAKİNE 
TASARIM VE UYGULAMA
   NİSANUR KIRAT
  GIDA MÜHENDİSİ